טל-אל קהילה בטבעשומרים על הבריאות נזהרים מוירוס הקורונה

מזכירות הישוב (12/03/2020 09:58)
נספח - שמירה על היגיינה