טל-אל קהילה בטבעהזמנה להצבעה בעקבות אסיפה כללית

מזכירות הישוב (16/02/2020 12:16)

טפסי הרשמה המצורפים להודעה זו: