טל-אל קהילה בטבעחג שמח: לוז תפילות סוכות שני

מזכירות הישוב (19/10/2019 19:33)
a3

כניסת החג: 17:39
מנחה 17:45
שחרית 8:00

צאת החג 18:45