טל-אל קהילה בטבעהזמנה לאספה הכללית מתוקנת*

מזכירות הישוב (27/10/2020 10:11)

מסמכים מצורפים להודעה זו: