טל-אל קהילה בטבעתוצאות דיגום מים בטל אל - מצ"ב

מזכירות הישוב (05/04/2021 09:29)

מסמכים מצורפים להודעה זו: