טל-אל קהילה בטבעתוצאות דיגום מים בטל אל - מצ"ב

מזכירות הישוב (05/11/2020 08:51)

מסמכים מצורפים להודעה זו: