טל-אל קהילה בטבעקול קורא - ועד הנהלה

מזכירות הישוב (11/05/2020 13:18)

                                                                                                              

קול קורא

 

ועד הנהלה מזמין את אמנים/יות להצטרף למיזם ,לשורת פעולות של התערבות ממשית במרחב הישוב.

 

בעקבות הפרויקטים האחרונים שבוצעו בישוב -ושינוי פני הישוב ,אנו פונים  לאומנים/יות הישוב להצטרף לשורת פעולות התערבות ממשית במרחב הישוב.

עבודות שהן בעלות איכות של "נחמה" למרחב הציבורי. שתושבים יוכלו לחוות את היצירות  מקרוב , באמצעות שוטטות במרחב הישוב.

 

אומנים /יות מוזמנים/ות להגיש הצעות כולל תמחור ומיקום למזכירות הישוב עד 30.5.2020 .

 

                                                            בברכה

                                                          ועד הנהלה