טל-אל קהילה בטבעקישור ממשרד הבריאות -חולה קורונה משגב

מזכירות הישוב (25/03/2020 09:02)