טל-אל קהילה בטבעעדכון בנוגע לתקציבים 2020

מזכירות הישוב (03/02/2020 10:50)

בעקבות טעות בית הדפוס חסר דף תקציבים.

 

הוכנה מצגת קלה לעיון.

 

לעיונכם...

מסמכים מצורפים להודעה זו: