טל-אל קהילה בטבעסיכום שבועי- מיומנו של ראש המועצה דני עברי- 2.2.2020

מזכירות הישוב (10/02/2020 08:26)

מצ"ב הסיכום השבועי מיומנו של ראש המועצה- דני עברי

מסמכים מצורפים להודעה זו: