טל-אל קהילה בטבעמיומנו של ראש המועצה

מזכירות הישוב (02/08/2020 12:13)

מסמכים מצורפים להודעה זו: