טל-אל קהילה בטבעפרוטוקול ועדת פלפי אגודת ואגודת מים - מצ"ב

מזכירות הישוב (22/02/2021 09:45)

מסמכים מצורפים להודעה זו: