טל-אל קהילה בטבעחיסוני כלבת - ישובי משגב וקבלת קהל במועצה - מצ"ב

מזכירות הישוב (15/02/2021 09:22)

מסמכים מצורפים להודעה זו: