טל-אל קהילה בטבעטל אל אומרת לא לוונדליזם ביישוב

מזכירות הישוב (04/01/2021 11:10)

מסמכים מצורפים להודעה זו: