טל-אל קהילה בטבעיתושים

מזכירות הישוב (22/12/2020 14:59)

עקב כמויות הגשם הגדולות שירדו מתמלאים בחצרות עציצים, אדניות, דליים וכו'. אנא בדקו בחצר הבית ואנא רוקנו אם יש צורך כדי שהיתושים לא ידגרו במקורות המים העומדים.