טל-אל קהילה בטבעפרוטוקולים ועדת קלפי בעקבות אסיפה כללית מיום 1/11/2020

מזכירות הישוב (18/11/2020 10:21)

מצורף פרוטוקול ועדת קלפי אגודת טל אל 

מצורף פרוטוקול ועדת קלפי מים טל אל

מסמכים מצורפים להודעה זו: