טל-אל קהילה בטבעעדכון הבהרה: שיווק מגרש בטל אל - הרחבה ה'

מזכירות הישוב (22/11/2020 12:53)
20201118_103914

בעקבות ויתר על מגרש בהרחבה הוחלט על ידי הועד לשווק את המגרש לצאצאי חברי אגודה בלבד

הבהרה הגרלת מגרש 1103

בעקבות פניות למזכירות לגבי רישום מעל צאצא אחד למשפחה

להלן החלטה:

כל משפחה יכולה להירשם פעם אחת בלבד ואם יזכו ,יבחרו איזה צאצא יקבל את המגרש

*בכפוף לתנאים הנוספים שפורסמו

בנוסף כל מידע אחר ניתן להשיג דרך התב"א מוזמנים להכנס לאתר שלהם ולקבל את כל המידע על סמך הקבצים המצורפים

מסמכים מצורפים להודעה זו: