טל-אל קהילה בטבעעדכון בנוגע לקבלת/ מסירת דואר

מזכירות הישוב (23/11/2020 13:02)

תושבים/ות יקרים/ות!

 ביום שלישי בתאריך 23/11/20 תתקיים קבלת קהל וחלוקת דואר רשום וחבילות בין השעות 17:00-18:30