טל-אל קהילה בטבע



פיקוח על כלבים משוטטים

מזכירות הישוב (08/11/2020 13:02)

לא פעם אנחנו מקבלים פנייה בנוגע לכלבים משוטטים ביישוב ללא בעליהם ולכן ראו מה האזהרות לכך שיש כלבים משוחררים..

 

בהתאם לחוקי המדינה והמועצה – חל איסור על כלב להסתובב ללא השגחה ביישוב, ועליו להיות סגור בחצר מגודרת וסגורה, או לטייל עם בעליו כשהוא מובל ברצועה. בעל כלב שאין ברשותו חצר מגודרת חייב להחזיק את הכלב בביתו, או להחזיקו קשור על ידי רצועה או שרשרת במתחם חצרו. קישור לאתר ויקיפדיה: חוק להסדרת הפיקוח על כלבים. לתשומת לבכם, אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.

 

https://www.misgav.org.il/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%98%D7%99%D7%9D/