טל-אל קהילה בטבעהודעה מאגף קיימות סביבה

מזכירות הישוב (03/11/2020 08:57)

היום אנחנו מציבים פחים חדשים בטל-אל.

עד להוצאת המכולות הישנות, מבקשים מהתושבים לא להשתמש בפחים החדשים

ולהמשיך לזרוק את הזבל במכולות.

בשבוע הבא, לאחר ריקון המכולות, נוציא אותן מהישוב ואז יהיה ניתן להשתמש בפחים החדשים.

תודה על שיתוף הפעולה.