טל-אל קהילה בטבעקולחי משגב - שימוע ציבורי לדמי הקמה למים

מזכירות הישוב (03/11/2020 08:27)

חברת קולחי משגב פרסמה שימוע ציבורי מקדים בעניין עדכון תעריפי דמי ההקמה למים.

הפניה מפורסמת באתר קולחי משגב , אתר המועצה ובעיתונות המקומית.

אנו מוצאים לנכון ליידע את התושבים גם דרך המזכירויות בכדי שנוכל להיחשף למקסימום תגובות מהתושבים.

למרות שמועד ההשגה הסתיים קולחי משגב בקשו לפרסם לתושבים ומי שמעוניין להגיש השגה שיגיש.

 

מצ"ב הפרסום.

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: