טל-אל קהילה בטבעחיובי ספטמבר-הוראות קבע

מזכירות הישוב (18/10/2020 11:01)

תזכורת - הוראות הקבע של התושבים עבור חיובי ספטמר יחוייבו בהוראת הקבע ב-18/10/20 

עימכם הסליחה.