טל-אל קהילה בטבעאיך נעבור את הסגר ונישאר בסדר?

מזכירות הישוב (29/09/2020 11:31)
24.9  POST 30.9.20