טל-אל קהילה בטבעמיומנו של ראש המועצה 9.8.20

מזכירות הישוב (01/11/2020 12:15)

מסמכים מצורפים להודעה זו: