טל-אל קהילה בטבעמיומנו של ראש המועצה 9.8.20

מזכירות הישוב (31/08/2020 08:47)

מסמכים מצורפים להודעה זו: