טל-אל קהילה בטבעמפתחות לתיבות דואר

מזכירות הישוב (12/05/2020 11:07)

תושבים שעוזבים את הישוב מתבקשים להחזיר את מפתח תיבת הדואר למחלקת הדואר, אביבה.