טל-אל קהילה בטבעמעבר ספריה עברית

מזכירות הישוב (22/01/2020 12:54)

בשעה טובה הספריה העברית עוברת למבנה המזכירות לכן הספריה תהיה סגורה עד להודעה חדשה