טל-אל קהילה בטבע

אודות המזכירות

(24/06/2011 14:01)

מזכירות טל-אל קיימת כדי לתת שרות לתושבים.

בהתחשב במספר הרב של התושבים בישוב, ובעובדה שבמזכירות עובדים 2 אנשים בהיקף משרה חלקי, הרי שסדר העבודה הינו כמפורט:

א.       מענה לפניות חברי הועד, מרכזי הועדות וחברי הועדות (שהם למעשה נציגי הציבור) ובעלי תפקידים בטל-אל.

ב.       מענה לגורמי חוץ (כגון: מועצה, בנק, מתעניינים בקליטה וכו').

ג.        טיפול בנושאים המשרתים את כלל הציבור (ניהול המערך הכספי השוטף, טיפול בחיובים ובגביה של התושבים, קשר מול נותני שירותים מכל הסוגים וכו').

ד.       טיפול בנושאים פרטניים של תושבים.

 

עובדי המזכירות עומדים יום יום למבחן הציבור וניתן לפנות בתלונות לגביהם הן לעובדים עצמם והן לממונים עליהם (חברי הועד).

  

טלפון במשרד: 9961545 פקס: 9961544 דוא"ל [email protected]

טל' נייד של אורנה: 052-7076384(לאחר שעות העבודה נא להתקשר רק בנושאים דחופים).

 

להזכירכם שעבור תלונות סביבתיות, מפגעים ומטרדים רצוי לפנות ישירות למוקד 107 של המועצה.