טל-אל קהילה בטבע

נקיון הסביבה

(02/02/2009 19:55)
ימי נקיון יזומים יערכו פעמיים בשנה, לפני חג הפסח וביום הנקיון הבינלאומי בדצמבר.