טל-אל קהילה בטבע

מיחזור

(02/02/2009 19:54)

מרכז המיחזור יעבור שדרוג לשיפור נוחיות השלכת פסולת מופרדת. בנוסף תערך פעילות הסברה לעידוד הפרדת הפסולת בבתים.