טל-אל קהילה בטבעקייטנות גנים יולי 2020

חינוך וגיל הרך (28/06/2020 08:37)

שעה טובה יוצאים לדרך עם קייטנות גני הילדים .

 

מצ"ב הקישור לרישום.

 

קישור לדף ההרשמה באתר המועצה לקיטנות הגנים תש"פ 2020

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: