טל-אל קהילה בטבעזמני תפילות יום כיפור תשפ"א למי שנרשם

בית כנסת (27/09/2020 09:15)

התפילות יתקיימו במועדון חברים

 

היום ליל כיפור

13:00 תפילת מנחה בבית הכנסת

18:20 "כל נדרי" וערבית

שיעור תורה לאחר התפילה

 

מחר יום כיפור

7:30 שחרית

16:15 מנחה ויזכור

17:40 נעילה

18:50 תקיעת שופר

 

19:15 תקיעת שופר מרכזית מחוץ לבית הכנסת

 

מצ"ב טופס הרשמה למי שעדיין לא נרשם ההרשמה תסגר היום ב16:00

 

טפסי הרשמה המצורפים להודעה זו: