טל-אל קהילה בטבעחנוכת בית הכנסת ר"ח תמוז התשע"ה

02/09/2020 12:53