טל-אל קהילה בטבעחנוכת בית הכנסת ר"ח תמוז התשע"ה

21/06/2015 07:17