טל-אל קהילה בטבעבית כנסת החדש תמונות ראשונות מהשטח

02/09/2020 12:51