טל-אל קהילה בטבעבית כנסת החדש תמונות ראשונות מהשטח

26/01/2015 19:32