טל-אל קהילה בטבעאלבומי תמונות -

בית כנסת
חנוכת בית הכנסת ר"ח תמוז התשע"ה(48 תמונות)ראש השנה וסוכות תשע"א(12 תמונות)הקמת סוכה סוכות תש"ע(10 תמונות)סוכות תש"ע(27 תמונות)אלבום תמונות בית כנסת(9 תמונות)הקפות שניות תשע"ב(5 תמונות)בית כנסת החדש תמונות ראשונות מהשטח(14 תמונות)ושמחת בחגיך - הקפות שניות תשע"ו 2015(16 תמונות)הקפות שניות תשע"ז 2016(129 תמונות)אפיית מצות תשעז 2017(32 תמונות)אפיית מצות ילדי הגנים תשעז 2017(21 תמונות)הקפות שניות שמחת תורה תשע"ח 2017(47 תמונות)פורים תשע"ח 2018(22 תמונות)הקפות שניות תשע"ט 2018(17 תמונות)הרב לאו ושולי רנד בטלאל תשע"ח 2018(15 תמונות)אפיית מצות תשעט 2019(9 תמונות)הקפות שניות תש"פ 2019(58 תמונות)